Povinnosti mě zavedli před večerem na Pražský hrad. Je zimní období, proto je tma už v půl šesté odpoledne. Protože jsem měl čas, vystoupil jsem na Brusnici a udělal si procházku směrem na Hrad. Našel jsem spoustu uliček, které mají pořád pražský genius loci. Historie mi dýchala do tváře všude, kam jsem se podíval.

Byl večer. Nikde ani živáčka. Po turistech ani stopa. Duchem jsem se přenesl zpět v čase. Díky tomu vznikla tato fotka.

Noční Pražský hrad
Noční Pražský hrad